Wielki sukces uczennicy Szkoły Podstawowej w Nadarzynie w konkursie przedmiotowym „Mazowieckie Talenty” organizowanym przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty

 Miło nam jest poinformować, że do II etapu konkursu przedmiotowego polonistycznego „Mazowieckie Talenty” organizowanego przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty zakwalifikowała się uczennica Szkoły Podstawowej w Nadarzynie: 

Magdalena Dąbrowska – klasa VI C

Konkursy kuratoryjne  są organizowane z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowanie wybranym przedmiotem nauczania, prezentujących rozległą wiedzę, wykorzystujących umiejętność twórczego myślenia do rozwiązywania trudnych zadań problemowych.

Celem konkursów jest: 

  • rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów
  • wyzwalanie twórczej postawy nauczycieli w poszukiwaniu odpowiednich metod i form pracy z uczniem zdolnym
  • promowanie szkół oraz uczniów szczególnie uzdolnionych
  • wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższego szczebla.

 

Naszej laureatce gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych etapach ww. konkursu.

 Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna

Wszystkich Państwa, zainteresowanych szczegółami reformy oświaty, zachęcamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez MEN na stronie:

http://reformaedukacji.men.gov.pl/

Prosimy o wsparcie gminnej inicjatywy przekształcenia istniejącego gimnazjum w liceum ogólnokształcące.
Więcej informacji -  kliknij tutaj