Kampania społeczno-edukacyjna "KOCHASZ? OdWaż się na zmiany"

Uczniowie klas I -III spotkali się z panią dietetyk w ramach kampanii społecznej "KOCHASZ? OdWaż się na zmiany", której organizatorami są Polskie Centra Dietetyczne. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na rosnący problem otyłości wśród dzieci. Naukowcy alarmują bowiem, iż obecnie na całym świecie otyłych jest już ponad 124 miliony dzieci i młodzieży.

Dziękujemy pani Izie za przekazanie nam wielu cennych informacji na temat zdrowego odżywiania.

Katarzyna Ciećwierz