Uczniowie klasy Id z wizytą w Klinice Weterynaryjnej

Październik w Szkole Podstawowej w Nadarzynie to miesiąc, w którym szczególnie staraliśmy się pomagać wszystkim zwierzętom opuszczonym lub skrzywdzonym przez człowieka. Realizując temat „Zwierzęta domowe” uczniowie klasy Id rozmawiali także o innej formie opieki nad zwierzętami, jaką jest pomoc medyczna dla zwierząt chorych lub porzuconych. Pewnego dnia wybraliśmy się na spacer do specjalistycznej Kliniki Weterynaryjnej, aby sprawdzić, w jaki sposób lekarze udzielają pomocy i zajmują się chorymi zwierzętami. Dzieci miały okazję poznać Reksia – pluszowego mieszkańca lecznicy. Dzieci zbadały Reksia, zajrzały w uszy, a nawet zmierzyły mu temperaturę. Pani weterynarz opowiedziała uczniom o systemie chipowania zwierząt w gminie Nadarzyn - każdy mógł sprawdzić działanie chipa na Reksiu. Dzięki uprzejmości Pani doktor dzieci mogły obejrzeć salę operacyjną dla zwierząt, jej wyposażenie, a także przetestować na sobie niektóre urządzenia na sali potrzebne lekarzom do pracy. 

Na zakończenie wizyty klasa Id wręczyła laurkę dla pracowników Kliniki Weterynaryjnej, jako podziękowanie za ich pracę i dobre serca wobec naszych najmniejszych przyjaciół.

Katarzyna Wilczak