Gość na zajęciach rozwijających zainteresowania muzyczne dla uczniów klas I-III

Na zajęciach rozwijających zainteresowania muzyczne dla uczniów klas I-III gościła Magdalena Dąbkowska. Magdalena jest absolwentką Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Warszawie. Występuje również na scenie Teatru Muzycznego „Buffo” grając m.in. w spektaklach „Metro”, „Romeo i Julia”. Magdalena poprowadziła warsztaty muzyczne. Dzieci dowiedziały się jak ćwiczyć podparcie oddechowe. Przy akompaniamencie pianina wykonywały proste zadania głosowe oparte na mormorando. Zaprezentowały swoje umiejętności wokalne. Korzystając z porad Magdaleny dokonały interpretacji piosenek. Ułożyły układ ruchowy do utworu. Na zajęciach panowała wesoła , muzyczna atmosfera. Dzieci z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem brały w nich udział, a w podziękowaniu za poprowadzenie zajęć wręczyły Magdalenie uroczy upominek. Młodzi artyści zgodnie stwierdzili, że z niecierpliwością będą czekać na kolejne zajęcia z Magdaleną. 

A.Dąbkowska