Akcja BohaterON – włącz historię! - w naszej szkole

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie Im własnoręcznie wykonanych kartek. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON” dosłownie włącza historię bohatera – film albo prezentację, na komputerze, w telewizji bądź na tablecie. Nazwa ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej indywidualnych historii Powstańców poprzez nowoczesny patriotyzm.

Od I edycji akcji, która wystartowała 1 sierpnia 2016 roku, każdy Polak zyskał możliwość wysłania kartki lub listu z życzeniami do Powstańców Warszawskich.

Uczniowie z klas V – VIII naszej szkoły również przyłączyli się do akcji. Na lekcjach języka polskiego, godzinie wychowawczej redagowali kartki, które zostaną za pośrednictwem Muzeum Powstania Warszawskiego przekazane Powstańcom.

Chwała Bohaterom!

https://bohateron.pl/

 

ICh