ALARM  PRZECIWPOŻAROWY

17 października 2018 r. w godzinach porannych miał miejsce alarm przeciwpożarowy. Przeprowadzony alarm miał na celu:

  • sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji
  • zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla ich życia lub zdrowia
  • sprawdzenie skuteczności przyjętej metody alarmowania o zagrożeniu
  • sprawdzenie umiejętności powiadamiania o zagrożeniu służb ratunkowych
  • sprawdzenie przestrzegania zasad ewakuacji.

Ewakuowani byli: uczniowie, nauczyciele, pozostali pracownicy szkoły oraz rodzice, którzy rano przebywali w szkole - łącznie ponad 650 osób. Po sygnale dzwonka "zagrożeni" zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi i zgromadzili się na boisku. 

Wielkie uznanie kierujemy do wszystkich ewakuowanych, gdyż padł rekord ewakuacji szkoły – 6,30 minut.

ICh