List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego skierowany do rodziców i opiekunów