Zakończenie szkoły podstawowej uczniów klas VIII

18 czerwca o godzinie 15.30 odbyła się uroczystość zakończenia szkoły podstawowej dla uczniów klas VIII. Jest to ważna uroczystość w życiu młodego człowieka – kończy on drugi etap swojej edukacji.

Zakończenie szkoły przez ósmoklasistów  rozpoczęło się przekazaniem sztandaru szkoły młodszym kolegom. Następnie dyrektor przywitała wszystkich przybyłych gości – przedstawicieli Urzędu Gminy Nadarzyn, Rady Rodziców, nauczycieli, rodziców, uczniów i przyjaciół szkoły.

W części oficjalnej dyrektor szkoły podziękowała uczniom za wspólnie spędzone lata, trud i pracę włożoną w naukę, pogratulowała indywidualnych sukcesów z różnych dziedzin – matematyki, języka polskiego, tańca, sportu. Złożyła również podziękowania rodzicom absolwentów oraz wychowawcom klas. Dyrektor rozdała nagrody uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i otrzymali wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania. Absolwentom, którzy osiągnęli najwyższe średnie i znaczące miejsca w wojewódzkich konkursach wójt Gminy Nadarzyn, Pan Dariusz Zwoliński wręczyła nagrody ufundowane przez władze gminy.

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna w wykonaniu ósmoklasistów. Uczniowie zaprezentowali scenki rodzajowe z życia szkoły, pokazali swoje talenty taneczne i wokalne. „Przenieśli się” również do przyszłości, aby pochwalić się znaczącymi przyszłymi osiągnięciami w dziedzinach nauki, kultury, sztuki, sportu i biznesu. Mottem zakończenia roku szkolnego były słowa piosenki „Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy…”.

Na koniec uroczystości Pani dyrektor życzyła wszystkim przybyłym radosnych, słonecznych i bezpiecznych wakacji.

Iwona Chrzanowska