Sprzątanie świata

Od wielu lat, pod koniec września, nasi uczniowie (i nauczyciele) włączają się w światową akcję sprzątania świata. Bierzemy rękawice, worki i idziemy w teren. Zaczynamy sprzątanie od najbliższego otoczenia. Uczniowie są bardzo zaangażowani w swoją pracę; w ciągu kilku godzin zebraliśmy kilkadziesiąt worków. Najbardziej cieszy nas fakt, że uczniowie opowiadali nam przed lub po sprzątaniu, że w ostatnich dniach wychodzili z rodzicami z własnych podwórek i wspólnie sprzątali lasy, rowy przydrożne, opuszczone działki. Oby zapał do dbania o środowisko towarzyszył nam przez cały rok.

EP, BSG, IP