PROGRAM PROFILAKTYCZNY „B & N„

Podsumowanie działań realizowanego w naszej szkole Programu Profilaktycznego „B & N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony uczestnik ruchu drogowego” w roku szkolnym 2018/2019.

 • W listopadzie 2018 roku zostały przeprowadzone warsztaty dla klas I a, I b, I c i I d na temat „Bezpieczna droga do szkoły” przez strażników gminnych: str. st. insp. Artura Zatorskiego i str. Marcina Marczaka. Uczniowie poznali zasady bezpiecznego poruszania się po drodze i otrzymali od strażników odblaski.
 • Od początku roku szkolnego uczniowie klas IV a, IV b, IV c, IV d i IV e na lekcjach techniki poznawali przepisy z ruchu drogowego niezbędne do uzyskania karty rowerowej.
 • W styczniu 2019 roku zorganizowany został dla uczniów klas IV-VII konkurs profilaktyczny „Wynalazek z odblasków, który zmieni świat”. Uczniowie wykonali różne przedmioty z odblasków według własnego pomysłu, a najciekawsze prace zostały nagrodzone.
 • W maju 2019 roku uczniowie klas IV a, IV b, IV c, IV d i IV e uczestniczyli w warsztatach na temat „Bezpieczny rowerzysta na drodze”, które przeprowadzone zostały przez mł. asp. Małgorzatę Nowak, str. Marcina Marczaka i str. st. insp. Artura Zatorskiego. Uczniowie na warsztatach utrwali wiedzę zdobytą na lekcji techniki niezbędną do uzyskania karty rowerowej i otrzymali odblaski.
 • Przed egzaminem na kartę rowerową uczniowie klas czwartych uczestniczyli w warsztatach z ratownictwa medycznego, które przeprowadzili ratownicy: p. Krzysztof Hamernik, p. Marka Rutkowskiego i p. Karola Kołakowskiego.
 • W dniu 23 maja 2019 roku został przeprowadzony Turniej Bezpieczeństwa dla klas III a, III b i III c przygotowany przez p. Anetę Iwanowską i p. Katarzynę Kuczewską. Uczniowie poprzez zabawy, gry i wiedzę oraz współzawodnictwie utrwalali umiejętności z zasad bezpiecznego poruszania się po drodze.
 • W czerwcu 2019 roku uczniowie naszej szkoły po zdaniu egzaminu teoretycznego przystąpili do egzaminu praktycznego na kartę rowerową. W obecności komisji: p. Sylwii Kryszczuk i p. Renaty Kuleszy oraz zaproszonych funkcjonariuszy: mł. asp. Marcina Deka i str. st. insp. Artura Zatorskiego wszyscy uczniowie uzyskali kartę rowerową.
 • W dniu 8 czerwca 2019 roku na terenie szkoły zorganizowany był Piknik Rodzinny podczas, którego propagowane były zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród społeczności lokalnej:
 • pokaz umiejętności ratujących życie przeprowadzony przez ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie,
 • ćwiczenie praktycznych umiejętności rowerzysty na miasteczku ruchu drogowego pod opieką strażników ze Straży Gminnej z Nadarzyna,
 • sprawdzenie znajomości zasad bezpiecznego poruszania się po drodze w obecności funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Nadarzynie.

Serdeczne podziękowania za współpracę przy realizacji Programu profilaktycznego „B & N” w naszej szkole: Straży Gminnej w Nadarzynie, Komisariatowi Policji w Nadarzynie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie.

Renata Kulesza

koordynator ds. bezpieczeństwa w ruchu drogowym