Konkursy przedmiotowe – szkoła podstawowa

 

  "Nie wszyscy mamy te same zdolności,

   ale wszyscy winniśmy mieć te same możliwości,

   aby swe zdolności rozwijać"

                                                      John F Kennedy

 

 

 

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/20 Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty organizuje konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych zaś Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie jest organizatorem konkursu miniLOGIA dla uczniów klasy IV- VI oraz LOGIA dla uczniów klasy IV- VIII.

 

http://www.konkursy.mscdn.eu

http://logia.oeiizk.waw.pl./#!/

https://minilogia.oeiizk.waw.pl/#!/informacje

 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu a dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad ( Dz.U. z 2002r., Nr 13, poz.125 ze zm.), Programy merytoryczne (które będą opublikowane na ww. stronach)  w wersji obowiązującej, muszą zostać zatwierdzone nie później niż do 30 września b.r.

http://www.konkursy.mscdn.eu

http://logia.oeiizk.waw.pl./#!/

https://minilogia.oeiizk.waw.pl/#!/informacje