Alarm przeciwpożarowy

W dniu 17 września 2015 r. w, godzinach porannych miał miejsce alarm przeciwpożarowy. Przeprowadzony alarm miał na celu:

  • sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji
  • zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla ich życia lub zdrowia
  • sprawdzenie skuteczności przyjętej metody alarmowania o zagrożeniu
  • sprawdzenie umiejętności powiadamiania o zagrożeniu służb ratunkowych
  • sprawdzenie przestrzegania zasad ewakuacji.

Ewakuowani byli: uczniowie, nauczyciele, pozostali pracownicy szkoły oraz rodzice, którzy przebywali właśnie w szkole -  łącznie ponad 550 osób. Po sygnale dzwonka "zagrożeni" zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi i zgromadzili się na boisku. 

Wielkie uznanie kierujemy do wszystkich ewakuowanych, gdyż padł rekord ewakuacji szkoły – 7 minut.

Iwona Chrzanowska