„Listopadowa zaduma…” – uczniowie klasy VC oddają szacunek Bohaterom

„Warto się czasem zasłuchać w wiatru granie,

Szum gałęzi,

Listopadów przemijanie…

Warto się czasem zasłuchać w grobów ciszę,

by mowę wieków usłyszeć,

bo one mówią ...

Kto tę ciszę raz usłyszał,

Wiele mówi mu ta cisza.

Tam zapisane są przodków marzenia,

Wszystkie tęsknoty, bóle i cierpienia.

Warto się dzisiaj zasłuchać w wiatru granie,

Bieg historii, przemijanie.

Dziś ojczyzny uczyć się trzeba

w pochyleniu nad kołyską dziecka..

żeby dzieci od zła uchronić i nauczyć prawości serca…

żeby słowo „tak” i „nie” nie znaczyło jednocześnie…

żeby szczęście w posiadaniu nie zamknęło się boleśnie…

To jesteśmy winni tym, którzy przyjdą po nas…”