STOP ! NIE ZGADZAMY SIĘ NA PRZYMUSOWĄ PRACĘ DZIECI!

Niewolnictwo – jest to zjawisko społeczne, które ma miejsce od czasów pradawnych. Jego istotą jest wykorzystanie pewnej grupy ludzi dla korzyści innych. Z człowieka i jego ubóstwa materialnego i psychicznego, utworzono sobie źródło dochodu. Wszystkie kraje świata oficjalnie są zdania, że niewolnictwo jest ZŁEM, jednakże rzeczywistość pokazuje inne oblicze. Współczesne niewolnictwo przybiera różne formy, w zależności od popytu. Jedną z nich jest proceder HANDLU LUDŹMI, gdzie ofiary wykorzystuje się do:

  • Sex biznesu
  • Pracy przymusowej
  • Pracy niewolniczej
  • Handlu organami
  • Przymuszania do żebractwa
  • Przymuszania do popełniania przestępstw

Omawiając zagadnienia na lekcjach języka polskiego dotyczące wykorzystywaniu dzieci do niewolniczej pracy, uczniowie klas VI w ramach protestu wykonali plakaty, których hasłem przewodnim było:

STOP ! NIE ZGADZAMY SIĘ NA PRZYMUSOWĄ PRACĘ DZIECI!

 

M. Nowicka-Prusakiewicz