O BIBLIOTECE NARODOWEJ SŁÓW KILKA

             

Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i prawa do rozwoju dobra wspólnego.

 Jan Paweł II

19 maja uczniowie klasy V c oraz V d wzięli udział w spotkaniu, w którym p. Katarzyna Wilczak opowiedziała o pracy, zasadach wypożyczania książek oraz o cennych zbiorach Biblioteki Narodowej. Nasi uczniowie dowiedzieli się, że głównym zadaniem Biblioteki Narodowej jest gromadzenie oraz przechowywanie zabytków piśmiennictwa narodowego, które udostępniane są czytelnikom przede wszystkim na miejscu w czytelniach. Szczególną uwagę uczniów klas V zwróciła opowieść o zawartości Skarbca Biblioteki Narodowej, a więc o starodrukach, rękopisach oraz rysunkach udostępnianych współczesnym czytelnikom za pomocą portalu Polona.

           

            Dziękujemy p. Wilczak za ciekawą prezentację oraz bardzo pouczająca lekcję.

Sylwia Winogrodzka