PROGRAM PROFILAKTYCZNY B & N

czyli B jak  Bezpieczny i N jak Niechroniony uczestnik ruchu drogowego

Nasza szkoła w roku szkolnym 2017/2018 kontynuuje działania wynikające z realizacji   programu „B & N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony uczestnik ruchu drogowego”.

Program „B & N” stanowi zbiór przedsięwzięć zmierzających do aktywizacji społeczności szkolnych i lokalnych. Realizowany jest poprzez działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego czyli pieszych i rowerzystów w obszarach edukacji i promocji bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

Więcej informacji na temat programu znajdziesz tutaj.