BEZPIECZNY UCZEŃ NA DRODZE      

W ramach realizowanego w szkole programu profilaktycznego „B & N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony uczestnik ruchu drogowego” w dniu 26 października 2017 r. dzieci ze świetlicy szkolnej odwiedzili dzielnicowi Komisariatu Policji w Nadarzynie: Pani Małgorzata Nowak i Pan Marcin Deka. Podczas spotkania uczniowie mieli okazję porozmawiać z policjantami o zachowaniu bezpieczeństwa podczas poruszania się na drodze. Policjanci omówili zasady bezpiecznego poruszania się pieszego po ulicy i chodniku. Ponadto podkreślili, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać. Podczas spotkania policjantka zaprezentowała elementy umundurowania wykorzystywane w służbie policyjnej.

Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu odpowiadały na zadawane pytania i wykazały się dużą wiedzą w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na koniec wizyty za aktywny udział w spotkaniu dzieci otrzymały bandamkę z elementem odblaskowym.

Zajęcia przeprowadzone przez specjalistów przyczyniają się do wzrostu świadomości zachowań bezpiecznych wśród uczniów oraz wpływają  na poprawę bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach. W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci, dlatego: PAMIETAJ O NOSZENIU ODBLASKÓW !

Aneta Iwanowska