WYNIKI  SZKOLNEGO  KONKURSU  TECHNICZNO-PRZYRODNICZEGO „Eko – Zabawka”

Celem konkursu było zachęcenie uczniów do zwrócenia uwagi na konieczność właściwego postępowania z odpadami oraz możliwości ponownego ich wykorzystania. Spośród zgłoszonych do konkursu  prac komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:

 

I miejsce:

Paulina Wojtowicz - klasa IV b, Piotr Zalewski - klasa V c

II miejsce:

Kacper Kasprolewicz - klasa IV e

III miejsce:

Maja Kobacka - klasa V c, Oskar Zantonowicz - klasa IV d

Wyróżnienie:

Olga Zawadzka - klasa IV b, Kaja Rostkowska - klasa V a

 

Wszystkim laureatom gratulujemy - komisja konkursowa