„B &N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony uczestnik ruchu drogowego”

Działania zrealizowane w ramach programu profilaktycznego „B & N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony uczestnik ruchu drogowego” w naszej szkole:

Warsztaty z policją w świetlicy szkolnej

Uczniowie naszej szkoły uczęszczający do świetlicy uczestniczyli w spotkaniu z policjantami panią st. sierż. Małgorzatą Nowak i panem sierż. sztab. Marcinem Deka, na którym otrzymali chusty i dowiedzieli się na temat: Bezpiecznej drogi do szkoły i dlaczego należy nosić odblaski.

Przygotowanie do karty rowerowej

Uczniowie klas IV a, IV b, IV c, IV d, IV e, V a, V b, V c, V d na zajęciach technicznych i techniki przygotowywali się do egzaminu na kartę rowerową. Podczas zajęć poznali zasady ruchu drogowego, manewry na drodze i znaki drogowe.

Warsztaty z policjantką i strażnikiem gminnym

Uczniowie klas IV i V uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez policjantkę p. sierz. sztab. Małgorzatę Nowak i mł.str. Marcina Marczaka. Na zajęciach uczniowie poznali zasady bezpieczeństwa pieszego i rowerzysty oraz przypomniano o noszeniu odblasków.

 Utrwalili wiadomości potrzebne do uzyskania karty rowerowej.

Konkurs profilaktyczny na makietę: „Bezpieczna droga do szkoły”

Konkurs przeznaczony był dla klas IV-VII, którego celem było wykonanie makiety, która miała przedstawiać bezpieczną drogę ucznia do szkoły i zwierać takie elementy jak: znaki drogowe, sygnalizacja świetlna, droga, budynki.

 

Turniej wiedzy o bezpieczeństwie dla uczniów klas III

W kwietniu dla klas III a, III b, III c, III d, III e odbył się turniej wiedzy o ruchu drogowym. Uczniowie klas III przez zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne i test wiedzy o bezpieczeństwie pogłębiali wiedzę na temat bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym. Zdrowy duch rywalizacji wyłonił mistrzów wiedzy o bezpieczeństwie.

Warsztaty z ratownictwa medycznego

Zajęcia zostały przeprowadzone przez p. Edytę Biernacką i uczniów klas V c i V d. Uczniowie podczas warsztatów utrwali i poznali wiadomości zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Egzamin praktyczny na kartę rowerową

Do egzaminu przystąpiło ok. 166. Uczniów z klas IV a, IV b, IV c, IV d, V a, V b, V c, V d.

W obecności zaproszonych funkcjonariuszy Policji wszyscy uczniowie zdobyli Kartę Rowerową.

 

Piknik Rodzinny ze Strażą Gminną, Policją i Strażą Pożarną

Podczas zorganizowanego Pikniku Rodzinnego na terenie szkoły promowane były zasady bezpieczeństwa wśród uczestników. I tak funkcjonariusze Policji przypomnieli o noszeniu odblasków i przestrzeganiu zasad ruchu drogowego. Straż Pożarna przypomniała o zasadach udzielania pierwszej pomocy. Pod czujnym okiem Strażników Gminnych można było sprawdzić swoje umiejętności jazdy na rowerze w miasteczku ruchu drogowego i sprawdzić wiedzę rozwiązując test na kartę rowerową. Ponad to można było obejrzeć radiowóz, samochód Straży Gminnej i wóz strażacki.

 

Podziękowanie za współpracę na rzecz edukacji uczniów w ramach realizowanego w naszej szkole Programu Profilaktycznego „B & N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony uczestnik ruchu drogowego” dla Komisariatu Policji w Nadarzynie, Straży Gminnej w Nadarzynie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie