Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Kart w kalendarzu było niemało,

codziennie jedną zdejmował czas.

I cóż powiecie? Ot, przeleciało

Rok szkolny minął, wakacji czas