"Z dziećmi powinno się przebywać razem, ale jednocześnie pozostawiać im swobodę;

przychodzić z pomocą, ale pozwalać na samodzielne decyzje;

łączyć w sobie stanowczość z wyrozumiałością; być sobą i umieć rezygnować z siebie."

– Pino Pellegrino

Skład samorządu:

Kaja Rostkowska kl. VA,

Jakub Czyż kl. VD,

Adam Boniecki kl. VA

Opiekunowie:

p. Edyta Biernacka, p. Katarzyna Marczewska, p. Paweł Milankiewicz, p. Małgorzata Nowak

 

Cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów poprzez działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności w działaniach na rzecz szkoły
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

Samorząd uczniowski działa w następujących obszarach:

 • Zbieramy plastikowe nakrętki dla Oskara :)
 • Uczestniczymy w charytatywnych akcjach – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • Pomagamy zwierzętom w schroniskach
 • Organizujemy zabawę andrzejową oraz pocztę walentynkową
 • Bawimy się podczas noworocznej loterii fantowej
 • Uczestniczymy w uroczystościach szkolnych
 • Bierzemy uzdiał w akcji „Góra Grosza”

 

 


Regulamin Samorządu Uczniowskiego