DYREKTOR SZKOŁY
mgr Izabela Bogusiewicz 

 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA         ZASTĘPCA DYREKTORA         ZASTĘPCA DYREKTORA
 mgr Justyna Witalewska    mgr Małgorzata Truszkowska      mgr Aneta Kornatowska

 

 

 

 

przyjmują po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w sekretariacie szkoły