Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie uczczono podczas uroczystego apelu w poniedziałek 16 listopada 2015 roku. Główną częścią akademii był program słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów klasy V C, pod kierunkiem wychowawcy p. Iwony Chrzanowskiej. Przypomniane zostały ważne wydarzenia historyczne związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Muzyczne tło do słów wypowiedzianych przez młodych artystów stanowiły pieśni patriotyczne w wykonaniu szkolnego chóru w akompaniamencie p. Anny Kłopockiej. Młodzież szkolna z zainteresowaniem, w skupieniu oglądała i wysłuchała tej szczególnej lekcji historii.

Dziękuję młodym artystom za wysiłek włożony w przygotowanie uroczystego przedstawienia.

Iwona Chrzanowska