Szkolny Dzień Profilaktyki

 

Dzień ten był obchodzony w naszej szkole 1 grudnia 2015 r. Szkolne działania profilaktyczne związane są z programem III Nadarzyńskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia. Warsztaty i szkolenia sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nadarzynie, prowadziła p. Małgorzata Piotrowska- psycholog i trenerka reprezentująca firmę „Nowe Horyzonty” z Wrocławia.

Program Szkolnego Dnia Profilaktyki był następujący:

  • Cztery warsztaty dla uczniów klas V na temat przeciwdziałania uzależnieniom „Człowiek za burtą”, podczas których zwrócono szczególną uwagę na kształtowanie wobec uzależnień postawy asertywności, która pozwoli przetrwać niejedną „burzę”. Ponadto uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat szkodliwości używek i poznali sposoby ochrony przed nałogami.
  • Dwa warsztaty dla uczniów klas IV na temat przeciwdziałania uzależnieniom od urządzeń mobilnych „Nauka pływania w morzu informacji”, podczas których  uczniowie m.in. uświadomili sobie zniekształcenia rzeczywistości w świecie wirtualnym i zagrożenia z nimi związane oraz poznali sposoby chronienia prywatności w Internecie.
  • Szkolenie dla nauczycieli „Uzależnienie od substancji psychoaktywnych. Jaka jest rola nauczyciela w profilaktyce”, którego głównym celem było zapoznanie nauczycieli z przyczynami wchodzenia w uzależnienie przez dzieci i młodzież szkolną.
  • Spotkanie profilaktyczne z rodzicami uczniów pod hasłem „Dopalacze. Jak uchronić dziecko przed ich negatywnym wpływem?”. Szkolenie miało na celu uświadomienie rodzicom szkodliwości dopalaczy na zdrowie młodego człowieka i przekazanie wiedzy na temat przyczyn sięgania przez dzieci po dopalacze. Zwrócono też uwagę na podstawę każdej profilaktyki, jaką jest budowanie dobrej komunikacji z dzieckiem i podwyższanie poczucie jego własnej wartości.

Podczas warsztatów i szkoleń wykorzystywane były ALKO - gogle, które służyły do demonstracji obniżenia koncentracji, spowolnienia czasu reakcji i możliwości oceny sytuacji oraz niemożności określenia kierunków, zniekształcenie widzianego obrazu i zmiany w ocenie odległości.

Relację ze Szkolnego Dnia Profilaktyki

przedstawiła Małgorzata Truszkowska-

pedagog szkolny