Warsztaty ekologiczne "Recal alu"

11 grudnia 2015 r. we wszystkich klasach pierwszych odbyły się ciekawe warsztaty ekologiczne w ramach projektu pt. „20 lat recyklingu aluminiowych puszek po napojach w Polsce“. Zajęcia prowadziła p. Beata Bartosiak z Fundacji Na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek Po Napojach „Recal alu“ z Warszawy. Tematyka zajęć dotyczyła segregacji odpadów oraz produkcji i odzysku puszek aluminiowych w Polsce. Uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych informacji, pogłębiając tym samym wiedzę o selektywnej zbiórce odpadów w naszym kraju. Okazuje się, że jesteśmy jednym z przodujących krajów w Europie, jeśli chodzi o odzyskiwanie aluminium i ponowne jego przetwarzanie. Uczniowie z otwartymi buziami słuchali ciekawostek p. Beaty, rozwiązywali zagadki, a nawet brali udział w krótkim przedstawieniu o konieczności segregowania śmieci dla naszego zdrowia i zdrowia naszej planety - Ziemi!

Było to już kolejne spotkanie z panią Beatą Bartosiak. W zeszłym roku prowadziła zajęcia dla uczniów obecnych klas czwartych. Pani Beata będzie także pilotować w naszej szkole akcję - konkurs zbierania zużytych baterii. Zasady konkursu przedstawimy wkrótce!!!

Monika Majewska, Irena Pietrzykowska