Przygoda z lekturą – teatralna lekcja języka polskiego w klasie V C

Coraz częściej książka konkuruje ze swoją filmową adaptacją, jest także wypierana przez inne media. Wiele dzieci nie czuje potrzeby kontaktu z nią. Czytanie jest dla nich czynnością nieciekawą, czasem wręcz nudną, przegrywa także z niewymagającymi wysiłku telewizją i komputerem O tym, że książka stanowi  wartość niepodważalną dowiedli już psychologowie i pedagodzy w swoich licznych badaniach naukowych. Jej rola w tworzeniu osobowości dziecka jest przeogromna, pozwala mu przenieść się w inny świat, zdobyć wiedzę, rozwinąć wyobraźnię i język. Kto po nią sięga, staje się bogatszy, zarówno w sferze emocjonalnej, jak i poznawczej.

Opracowując scenariusz lekcji teatralnej w oparciu o lekturę pt. „Przygody Tomka Sawyera” kierowałam się chęcią podjęcia dodatkowych działań zmierzających do popularyzowania wśród dzieci czytelnictwa z wykorzystaniem atrakcyjnych form pobudzających ich do twórczej aktywności. Efekty wspólnej pracy można podziwiać na niniejszych fotografiach z lekcji języka polskiego. Uczniowie w trakcie zajęć wcielili się w bohaterów lektury i przedstawili ich przygody. Tak przygotowana lekcja stanowi propozycję odkrycia wartości książki na nowo.

Dziękuję młodym Artystom za zaangażowanie i wspólną zabawę w teatr.

Iwona Chrzanowska