KONKURS LUDOWY „KUKUŁECZKA KU KA”

W maju odbył się w naszej szkole Konkurs Ludowy – ‘Kukułeczka Ku - Ka !” Zgłosiło się bardzo wielu wykonawców, którzy przygotowali program wokalny i instrumentalny. Wielu z uczniów wystąpiło we wspaniałych strojach ludowych, przygotowanych rękami rodziców lub dziadków lub wypożyczyli na tę okazją profesjonalne stroje regionalne. W tym miejscu organizatorzy pragną wyrazić podziękowanie za tak wszechstronne zaangażowanie dzieci i ich opiekunów.

Do konkursu zgłosiło się 65 uczniów, komisja konkursowa zakwalifikowała do II Etapu 37 wykonawców i po dość trudnej dyskusji wyłoniła zwycięzców.(lista uczniów nagrodzonych i wyróżnionych została podana na stronach dziennika elektronicznego i rozpowszechniona na tablicach w szkole)

Poziom prezentowanych występów był bardzo wysoki, świadczy to , że mamy utalentowanych uczniów i co ważniejsze - kochających polska muzykę ludową!

Wszystkim gratulujemy i zapraszamy do udziału w przyszłym roku.

 

organizatorzy- Anna Dabkowska i Anna Kłopocka