Uczestnicy koła plastycznego na wycieczce w Muzeum Narodowym w Warszawie

Uczestnicy koła plastycznego 13 grudnia 2017 r. udali się na wycieczkę do Muzeum Narodowego w Warszawie, w  ramach realizowanego programu zajęć unijnych „Spotkanie ze sztuką". Uczniowie obejrzeli eksponaty o tematyce historycznej i uczestniczyli w lekcji muzealnej „Nie tylko Matejko".

 Opiekun koła plastycznego - Renata Kulesza