Pomoc psom i kotom 

 

Kolejny raz uczniowie naszej szkoły – wraz z rodzicami -  wspomogli  nieodległe  schronisko  dla psów i kotów, pozostające pod opieką Pruszkowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Zwierząt. Karma i wszelkie akcesoria trafiły do potrzebujących, ale zadbanych i pozostających pod dobrą opieką -zwierząt.

Serdecznie dziękujemy za tak liczne odzew na nasz apel.

Organizatorki zbiórki