REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS SPORTOWYCH

oraz pozostałe dokumenty rekrutacyjne

Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji do klas sportowych w Szkole Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie na rok szkolny 2018/2019:

Regulamin rekrutacji do klasy sportowej na rok 2018/2019

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy sportowej szkoły podstawowej

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Rodzica

Załącznik nr 3 - Oświadczenie zapoznania się z regulaminem