Zasady przyjęć do klasy I w Szkole Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie na rok szkolny 2018/2019

UWAGA RODZICE

Prosimy o zapoznanie się z zasadami przyjęć do klasy I w Szkole Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie na rok szkolny 2018/2019:

Zasady przyjęć do klasy I na rok 2018/2019 

Załączniki (karta zgłoszenia i wniosek)

Informacje dodatkowe do załącznika nr 1 i 2

Poniżej   harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  na rok szkolny 2018/2019:

https://bip.nadarzyn.pl/plik,6874,zarzadzenie-nr-13-2018-zalaczniki-pdf.pdf